– Det är ett steg i rätt riktning, men jag hade väntat mig mer, säger Seko postens ordförande Johan Lindholm.

Till de positiva delarna i förslaget räknar han att nuvarande krav på att brev ska levereras nästa dag, så kallad övernattbefordran, skippas. I stället får Postnord nu två dagar på sig att dela ut brev.

– Breven har minskat väldigt mycket vilket gett lägre inkomster. Det i sin tur innebär att man skär ner på personal och då blir det mycket svårt att leverera över natten. Jag tycker också att det är bra att man samtidigt höjer kvalitetskraven, från 85 procent utdelat dagen efter till 95 procent utdelat efter två dagar.

Det är viktigt att framhålla att inte förväxla tvådagarsbefordran med varannandagsutdelning, anser han.

– Posten kommer fortsatt delas ut fem dagar i veckan.

När det gäller samhällsuppdraget för paket upp till 20 kilo så blir det kvar, enligt regeringens förslag. Även det något Johan Lindholm välkomnar.

– Det har funnits oroande diskussioner om att ta bort det samhällsuppdraget. Nu blir det kvar och det är viktigt med tanke på den växande e-handeln, som alla delar av landet ska kunna utnyttja.

Däremot är han mycket besviken på att lagförslaget inte innehåller någon reglering om fastighetsboxar i flerfamiljshus. En fråga som Seko drivit i många år.

­– Det hade gjort väldigt mycket för brevbärarnas arbetsmiljö. Att slippa springa upp och ner i trappor skulle spara på kroppen. Men fastighetsboxar skulle även vara ett sätt att modernisera utdelningen med tanke på att e-handeln är framtiden. De rymmer mycket mer vilket gör att man på ett annat sätt kan leverera paket hela vägen hem.