Många vet inte att de till exempel själva måste söka ersättning och att de därmed riskerar att gå miste om bland annat tillägg till föräldrapenningen och extra pengar vid sjukdom.

Det handlar om miljontals kronor årligen som fryser inne.

Föräldrar missar ersättning

I en undersökning som det nystartade bolaget Avtalat gjort framgår att endast en av fyra arbetare och häften av tjänstemännen känner till att deras arbetsgivare betalar till en tjänstepension. Samma undersökning visar att bara tre av tio löntagare känner till att de omfattas av olika försäkringar som har koppling till jobbet.

Unga är sämre insatta än äldre, och många föräldrar blir utan extra pengar.

Alla arbetsgivare med kollektivavtal ska betala in till tjänstepension.

Försäkringarna och pensionen gäller oavsett om du är med i facket eller inte. Det som avgör om du omfattas av tjänstepension och försäkringar är om din arbetsgivare har kollektivavtal. Om så är fallet ska hen betala premier till olika försäkringsbolag, som i sin tur försäkrar dig för olika situationer.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är en överenskommelse mellan en fackförening och en arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation. Avtalet bestämmer vilka villkor som gäller på arbetsplatsen, som löner, arbetstider, ledigheter och annat som arbetsgivare och fackförening är överens om.

De kollektivavtalade försäkringarna kan ge extra ersättning vid arbetslöshet, sjukdom, olycksfall, dödsfall och när du blir förälder.

Logga in och se dina uppgifter

Tanken är att Avtalat, som ägs av LO, tjänstemannafacken i PTK och arbetsgivarorganisationen Svenskt näringsliv, ska fylla i kunskapsluckorna.

–Det är inte så att ingen information går ut, tvärtom. I dag kan det vara svårt att få en överblick över vilka försäkringar man omfattas av. Vi ska samla allt på ett ställe, säger Avtalats vd Niklas Hjert.

Idag upplever många att det är svårt att förstå språket. Vi ska göra det så enkelt som möjligt.

Tre miljoner anställda och 200 000 arbetsgivare i privat sektor ska genom hemsidan avtalat.se hitta allt om försäkringar och tjänstepensioner.

Målet är att du som enskild individ ska kunna logga in med bank-id och sköta alla ärenden på ett och samma ställe. Allt från att söka ersättning om något händer, till att välja pensionsförvaltare, om du vill.

–Vi är inte där än, det kommer att ta några år att bygga färdigt, men tanken är att individen ska slippa söka upp flera olika hemsidor för att få en överblick, säger Niklas Hjert.

Hemsidan ska vara navet i arbetet och att den information som finns på avtalat.se ska vara lätt att förstå. Det ska finnas en tydlig avsändare.

–Idag upplever många att det är svårt att förstå språket. Vi ska göra det så enkelt som möjligt, säger Niklas Hjert.

225 miljoner per år

För den som inte har bank-id kommer det att gå att ringa till Avtalats kundtjänst. Och det ska finnas information på papper, lovar Niklas Hjert.

Avtalat ska även vara ett stöd till fackens försäkringsrådgivare och erbjuda föreläsningar ute på arbetsplatserna

Tidigare hade LO, PTK och Svenskt näringsliv varsin organisation för försäkringsinformation. LO:s gick under namnet ”Facket försäkrar”. 2019 kom man överens om ett samarbete. Försäkringsbolag som har hand om tjänstepensioner och försäkringar är bland andra AMF, Alecta, Fora och Collectum.

Avtalat har en budget på 225 miljoner per år.

Sekos medlemmar

”Avtalat.se” vänder sig till privatanställda arbetare och tjänstemän. För Seko innebär det exempelvis arbetare anställda inom väg- och banbranschen och sjöfarten. Men även medarbetare inom spårtrafik och telekom, som går på tjänstemannaavtal. Anställda vid Postnord har ett eget pensionsavtal.

Det finns vissa skillnader i villkoren mellan tjänstemän och arbetare, exempelvis huruvida man måste ansöka om ersättning eller inte.

Avtalat berör inte till statligt eller kommunalt anställda.