Enligt Svensk åkeritidningen var det Stefan Löfven som lämnade beskedet att den nuvarande generaldirektören för Försvarets materielverk, FMV återvänder till Borlänge. Mellan 2009 och 2010 var Lena Erixon den sista generaldirektören för Vägverket innan myndigheten blev Trafikverket.

Erixon fortsatte två år som ställföreträdande gd på Trafikverket och ansvarade bland annat för Kapacitetsutredningen som redovisade hur stort kapacitetsbehovet är på järnvägen och hur man ska åtgärda dem.

Eftersom utredningen gäller järnvägens behov fram till 2021 bör Erixon veta vad som väntar henne.

Möjligen har hon kraft att lägga bakom sina krav, det var ju under hennes ledning som FMV med hjälp av militär tågade in på då Thyssenägda Kockums och hämtade det som tillhörde FMV.