I den kommande föreskriften sägs att arbetsgivarna ska ha mål som främjar en god psykisk arbetsmiljö. Målen ska förankras hos chefer och arbetsledare som då också måste uppfylla vissa kunskapskrav inom området.

– Det är nödvändigt att en ny och tydligare föreskrift införs som kan ge en nystart och större medvetenhet om att dålig arbetsorganisation, stress, konflikter och kränkande behandling kan leda till ohälsa. Det innebär inte bara lidande för den drabbade, utan även kostnader för denne, för företaget och för samhället, säger Dan Holke, chefsjurist på fackets juristbyrå LO-TCO Rättsskydd som driver många sådana mål till domstol och är remissinstans till Arbetsmiljöverket.

 

Kompetens till skyddsombuden

– Det är även viktigt att skyddsombuden garanteras en likvärdig kunskap och kompetens som arbetsgivaren ska ge chefer och arbetsledare, menar Dan Holke.

Han kräver även att chefer ska ha grundläggande kunskap om psykisk ohälsa generellt sett och ha god kunskap om arbetstagaren som individ genom att hålla regelbundna personal- eller utvecklingssamtal.

– Dessutom bör riskerna med ”frivilligt” gränslöst arbete uppmärksammas. Vi behöver också fler praktiska förslag på hur kränkande behandling ska hanteras, slutar Dan Holke.

 

Måste ta itu med mobbningen på jobbet

– Det Handlar om en stor ohälsa på detta område, med ohälsosamma arbetsplatser som ger stressrelaterade problem, kränkande behandling och dålig förläggning av arbetstiden. Färska studier visar exempelvis att nattarbete orsakar bröstcancer hos kvinnor. Även de gränslösa arbetstiderna, då man jobbar hemma, anser vi vara problematiska. Vi måste också ta itu med mobbningen på arbetsplatserna, säger Torsten Heinberg, ansvarig för arbetet med föreskriften på Arbetsmiljöverket.

 

Vetenskapliga undersökningar från Karolinska Institutet visar att hela 9 procent av arbetstagarna i Sverige, ca. 360 000, har varit utsatta för sådan kränkande särbehandling som mobbning och uppemot 300 per år begår självmord på grund av arbetsrelaterad psykosocial ohälsa. Forskarna studerar tre aspekter av mobbning – öppen mobbning, dold mobbning och vittne till mobbning. Studien görs på 5 000 personer i industriella miljöer och 5 000 i akademiska miljöer.

Text: Bill Erlandsson Frilansjournalist

Social arbetsmiljö

  • Av totalt 11 000 anmälda arbetssjukdomar på hela arbetsmarknaden beror 30 procent på psykisk ohälsa, som också ökar mest av alla orsaker till sjukskrivning.
  • En föreskrift utfärdad av Arbetsmiljöverket är likställd med lagstiftning på arbetsmiljöns områden och innehåller ett antal regler som är bindande. Att bryta mot en föreskrift kan leda till rättsliga påföljder.
  • Den senaste föreskriften om "Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön" kom redan 1980.
Källor: Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.