–Det är bra att det händer nånting, säger tågvärden Victoria Älverstad som har läkarintyg på att en lungsjukdom kan göra henne svårt sjuk i covid19.

Idag får hon ingen lön och hon har inte rätt till sjukpenning. Hennes kollegor på SJ Götalandståg har samlat in pengar på Facebook så att hon kan klara sin ekonomi i maj och juni månad.

–Jag hör av mig varje dag till min arbetsgivare och berättar att jag står till förfogande för olika arbetsuppgifter även om jag inte kan utföra mitt ordinarie arbete. Men jag får inget svar, säger hon.

Läkarintyg krävs

Enligt regeringens förslag ska förmånen hanteras av Försäkringskassan och ingå i den del av sjukförsäkringen som heter förebyggande sjukpenning.

Den som ansöker om den nya ersättning ska ha läkarintyg men också intyga att arbetsgivaren gjort allt som är möjligt för att anpassa arbetet. Men att det inte gått att hitta en lösning.

Enligt förslaget har ersättningen fyra nivåer, där hel förmån 804 kronor motsvarar heltidsarbete och halv 402 kronor.

Förslaget ska enligt uppgift omfatta 70 000 personer som jobbar och har sjukdomar som gör dem extra utsatta om de drabbas av covid-19. Socialstyrelsen har listat nio diagnoser, som cancer, immunbrist och lungsjukdom. Regeringen har reviderat listan något.

Anhöriga till riskgrupper omfattas inte av förslaget. Inte heller gravida eller barn.

Det är inget som tyder på att smittspridningen har försvunnit när de tre månaderna har gått

Nooshi Dadgostar

Vänsterpartisten Nooshi Dadgostar är ledamot av socialförsäkringsutskottet tycker att det tagit för lång tid att få fram förslaget och hon tror att tiden för ersättningen måste förlängas.

Anhöriga omfattas inte

–Det är inget som tyder på att smittspridningen har försvunnit när de tre månaderna har gått, säger hon.

Anhöriga omfattas inte av regeringens förslag. Nooshi Dadgostar tror att regeringen kommer att fortsätta titta på den frågan.

För Victoria Älverstad är tre månader bättre än ingenting och hon tror att det blir svårt om ersättningen upphör i höst.

–Men som sagt det här är bättre än ingenting, säger hon.

Sekotidningen har tidigare berättat om Victoria Älverstads situation som tillhörande en riskgrupp för covid19. Hon vände sig tidigt till sin arbetsgivare med läkarintyg på att hon kan bli svårt sjuk och ville få andra arbetsuppgifter.

SJ hänvisade henne till sjukskrivning, vilket gick bra de första tre veckorna, men Försäkringskassan har sagt nej till vidare sjukskrivning eftersom hon inte är sjuk.

Den nya ersättningsformen som regeringen föreslår beräknas kosta 5,9miljarder kronor under tre månader, uppger DN. Förslaget ska ut på remiss innan beslut fattas.