–Det är tydligt att det finns brister i den svenska järnvägen, tåg går inte i tid och förtroendet för järnvägen är lågt. En förklaring är organisationen, därför menar vi att allt som hänt med järnvägen ska utredas, bra och dåligt, säger Anders Ygeman, s, ordförande i trafikutskottet.

Syftet är att komma fram till hur järnvägssystemet ska se ut i framtiden och få politisk enighet kring det system man väljer.

Oppositionen begärde tidigare i år att regeringen skulle göra en granskning av underhållet av järnvägen. Slutsatsen av den var att allt fungerar som det ska.

Vad är skillnaden?

–Nu ska hela systemet utredas och vi har regeringspartierna med oss i en skarp kritik av järnvägssystemet. Det hade vi inte tidigare, säger Anders Ygeman.

Trafikutskottet beslutade också att säga nej till höjda banavgifter. I det fallet var dock utskottet oenigt. Majoriteten anser inte att det går att höja avgifterna, som redan fördubblats på några år, innan kvaliteten på spåren förbättrats.

–Avgifterna ska gå till underhåll, men samtidigt minskas budgeten för underhåll med lika mycket, så det blir ingen förstärkning, säger Anders Ygeman.