Konflikten mellan Norsk Lokomotivmannsforbund och arbetsgivarföreningen Spekter har pågått sedan den 28 september.

Bakgrunden  är att lokförarna ville ha in ett krav om en nationell standard för lokförarutbildningen i kollektivavtalet, medan arbetsgivarna ville det reglerat på myndighetsnivå.

Från fackligt håll har man varit oroad för de norska planerna på ökad konkurrens på järnvägen. Facket har velat hindra att kraven på lokförarna urvattnas, så att företag kan vinna anbud genom att ta in lokförare med kortare utbildning.

Lösningen blev att kommunikationsdepartementet förpliktar sig till att ta fram en nationell standard för utbildning och kompetens hos lokförare.

De senaste veckorna har omkring 300 tågavgångar ställts in varje dag till följd av strejken.