Norska och svenska trafikverken har tillsammans undersökt vilka gemensamma kompetenskrav som finns för personal som arbetar på väg i Norge och Sverige. Detta för att ta fram ett kompetensbevis som kan gälla i båda länderna.

– Det har ju efterfrågats av både fack och arbetsgivare i branschen. Våra medlemmar gynnas ju genom att det blir lättare att söka jobb på båda sidor om gränsen, säger Björn-Inge Björnberg, ombudsman på Seko.

Enligt honom är det uppåt tusentalet svenska vägarbetare som idag arbetar i båda länderna. Norrmännen är ännu inte i lika hög grad här, men intresset från norska entreprenörer ökar.

– I dag måste du bli godkänd både i Sverige och i Norge. Med det nya kompetensbeviset räcker det med ett svenskt godkännande för att även kunna jobba i Norge och vice versa, säger Björn-Inge Björnberg.

Sedan ska man se över kompetenskraven på järnvägssidan för att även där ta fram ett gemensamt kompetensbevis. Men Björn-Inge Björnberg vill gå ännu längre och utöka med andra länder.

– Det vore bra om man kunde samordna med Danmark och Finland också, men även längre ner i Europa.