Enligt Relacoms vd, Johan EK kommer ägarbytet inte ha någon inverkan på verksamheten. Han framhåller att man vänt förlusterna och att Relacom nu är på rätt köl.
   – Vi lade fast vår strategi i somras och den står fast. Företaget går bra nu och det finns inga planer på nedskärningar.
   Annars har de senaste årens rapportering kring bolaget handlat om förlorade ordrar, inställda betalningar och kraftiga nedskärningar med omfattande varsel som följd. Något Johan Ek skyller finanskrisen för.
   – Fram till 2008 hade vi en god tillväxt. Sedan kom finanskrisen och vi tvingades till stora omstruktureringar. Men förra året omsatte vi sex miljarder och gjorde en vins på 300 miljoner.
   Renaldo Tirone, ombudsman i Skåne med särskilt ansvar för Relacom, säger att Seko ännu inte analyserat bankernas övertagande.
   I ledningens interna informationen till de anställda skildras bankernas övertagande i positiva ordalag. Även Renaldo Tirone är optimist om framtiden.
   – De neddragningar som gjordes de tre senaste åren har varit för att få ekonomin i balans.
   Nordea blir alltså största ägare med 48 procent av bolaget. Övriga två banker är Dnb Nor och HSH Nordbank.
   Thomas Sevang är pressansvarig på Nordea. Han vill inte uttala sig om affären annat än att säga att det är business as usual som gäller.
   – Tanken är ju inte att vi ska äga företag egentligen. Men nu gjorde vi bedömningen att det är bäst för alla att vi tar över. Vi är en stark ägare och vi fortsätter så länge det behövs.
När behövs det inte längre?
   – När det blir lönsamt att sälja.