För närvarande är han expeditionschef på Justitiedepartementet och har tidigare varit chef för departementets polisenhet.
Sekotidningen har sökt Nils Öberg för en kommentar, men han uppges vara på besök på Kriminalvårdens huvudkontor.