Det anser regeringens utredare av sjöfartens konkurrenskraft Jonas Bjelfvenstam, som överlämnade sin utredning till infrastrukturminister Catharina Elmster-Svärd i dag.
Jonas Bjelfvenstam säger däremot nej till ett svenskt nationellt skeppsregister, SIS. Ett sådant register skulle betyda att Sverige bryter mot internationella konventioner, konstaterar han.
Jonas Bjelfvenstam förordar att Sverige inför tonnageskatt som de flesta EU-länder har, men kan inte föreslå det eftersom det inte ingick i hans uppdrag.
Tonnageskatt ligger högst upp på Sekos önskelista över vad som behöver göras för att rädda svensk sjöfart. I Sekos åtgärdsprogram finns också förslag om ändrat sjöfartsstöd, enklare regler och mer kostnadseffektiv inflaggning.
Kostnaderna för inflaggning har ingen betydelse, enligt Jonas Bjelfvenstam. Han anser att svenskflaggade båtar har sämre konkurrenskraft beroende på höga personalkostnader.
Den lösning han förordar är att öka andelen TAP-anställda vars löner är lägre eftersom de enbart får betalt under den tid de arbetar på båtarna. Svenska sjömän som går på det nationella kollektivavtalet får betalt när de inte är ombord.
TAP – tillfälligt anställd personal – kom till på 1990-talet genom avtal mellan Seko, befälsförbunden och arbetsgivarna för att rädda sjöfarten under den kris som var då. Enligt det ursprungliga avtalet får max 50 procent av personalen på lastbåtarna vara TAP. Avtalet förbjuder också att svensk personal sägs upp för att ersättas av utländsk.
– Under våren har Seko tecknat avtal med ett antal rederier om att öka andelen till 75 procent, säger Jonas Forslind på Seko Sjöfolk. Den förändringen har redan inletts.