Seko säger nej till lönesänkningar och arbetstidsförkortning, som var ett par av de förslag som företagsledningen lagt fram. Om facket inte gick med på detta hotades hundratals jobb, enligt Green Cargo.

Enligt medlemsbladet säger Seko nej till en uppgörelse för att det saknas långsiktiga åtgärder för att få Green Cargo lönsamt och att det även med ett krisavtal skulle bli övertaglighet, det vill säga risk för uppsägningar.

Under hösten har Green Cargo tappat 20 procent av sin volym. Det beror bland annat på att stålindustrin går dåligt. Det krisdrabbade SSAB är en stor kund.

Green Cargo har bantat budgeten men riskerar ändå förluster på 100 miljoner kronor för 2013. Därför föreslog företagsledningen för en tid sedan de fackliga organisationerna att förhandla om ett krisavtal med arbetstidsförkortning och lönesänkning. Det vill säga att personalen skulle arbeta 80 procent med 90 procent av lönen och få 100 pensionsavsättning.

Den 19 december sammanträder Green Cargos bolagsstyrelse. Där behandlas bolagets ekonomiska situation.