Vattenfall inför ett program för att få ner de löpande kostnaderna med 6 miljarder kronor. Minskade inköpskostnader och effektiviseringar är en del av programmet. En annan är att minska antalet anställda. Med hur många är oklart och företaget säger att målet är att klara det med naturliga avgångar.
   Jan Palmqvist, ordförande för Sekos företagsfack på Vattenfall, tror inte att nedskärningarna kommer att drabba de egna medlemmarna
   – Ute på fältet finns ingen som helst luft i organisationen. Där går det inte att plocka en enda gubbe utan att äventyra drift eller distribution.
Är arbetsgivaren medveten om det?
   – Ja, i alla fall är styrelsen i Norden av samma åsikt. De är medvetna om att det inte finns några marginaler ute på fältet. Men om jag satt på stabs- eller ledningsnivå skulle jag nog vara lite orolig i dag. Där finns det mer att ta av.
   Efter köpet av den nederländska energijätten Nuon är Vattenfall kraftigt skuldsatt vilket kräver att man får ned kostnaderna.
   I Vattenfalls nya strategi ingår också att få ner koldioxidutsläppen. Detta ska ske genom att man sälja kraftverk med stor klimatpåverkan och i stället satsa mer på förnyelsebara energikällor. Koncernchefen Øystein Løseth säger dock att man tänker behålla de starkt kritiserade brun- och stenkolsanläggningarna i Tyskland.
   Företagets fokus ska ligga på Sverige, Tyskland och Nederländerna.