– Vi anser att man i flera fall gör för alltför kraftiga neddragningar i förhållande till förändringen i organisationen, säger Peter Wiklund, ordförande för Seko på Telia, i ett skriftligt uttalande med anledning av neddragningarna.

Planerna på att flytta vissa arbetsmoment till Indien är även det något Seko är mycket kritiskt till.

– Seko tar kraftfullt avstånd mot denna flytt. Att Telia nu börjar flytta arbetsuppgifter till låglöneländer där mänskliga rättigheter kränks i stor utsträckning, kan Seko aldrig ställa sig bakom.

Man planerar nu att kontakta den största aktieägaren, svenska staten, för att få svar på hur man därifrån ser på flytt av arbetsuppgifter till Indien.