Arbetssituationen på citypolisens passenhet i Stockholm är så pressad att skyddsombuden kräver omedelbara åtgärder enligt 6 6a § arbetsmiljölagen. Senast den 5 april vill huvudskyddsombudet ha svar från arbetsgivaren.  

Det berättar Lotta Hyltenfeldt, vice ordförande i Seko Polisen Stockholm, och Filippa Werneström, som arbetar med pass och är skyddsombud. De säger att bemanningen och arbetsbelastningen är alldeles för hög och att personalen till stora delar är visstidsanställd och har låg lön, vilket skapar otrygghet och stress.

På enheten ska det vara minst 22 anställda i den dagliga bemanningen, i dag är det 14. Fyra nya ska anställas, samtidig som fem fast anställda just sagt upp sig.

–Vi kan ha upp till 40 ärenden per dag och person och jag tycker att det går en gräns vid 25. Efter det är rättssäkerheten i fara, säger Filippa Werneström.

Situationen på passenheten är inte ny. Sedan ett drygt år tillbaka har Arbetsmiljöverket ett ärende som berör den psykosociala arbetsmiljön på enheten.

Arbetsmiljöinspektör Patrick Söderquist säger att det finns flera krav ställda på Polisen, bland annat att den tekniska utrustningen ska förbättras och att arbetsbelastningen ska anpassas efter antalet ärenden.

–Om personalen uppmanas ha ett arbetssätt som innebär att man ska ta allt som kommer in – då går man in i väggen, säger han.

Ylva Navér är administrativ chef på citypolisen. Hon kan inte själv fatta beslut om bemanning, men är med och anställer personal på passenheten. Hon är väl medveten om situationen.

–Vi försöker hitta lösningar. Riktigt vad det blir vet jag inte, det handlar för närvarande mest om vi ska ha fler fast anställda eller visstidsanställda. Det är att många som slutar, vilket förstås hänger samman med arbetsmiljön, säger hon.

Arbetsmiljöverket ska träffa Polisen och facken den 10 april för att följa upp de krav som ställts.