Det slår Seko fast i en ny rapport ”Spårlöst försvunna rättigheter”. Både EU-rätten och svensk lagstiftning ger myndigheter stort spelutrymme och rätt att ställa sociala krav, enligt Sekos utredare.

Seko har granskat 21 upphandlingar av järnvägstrafik och funnit att det i 16 fall varken ställs krav på verksamhetsövergång eller bibehållna villkor för personalen.

I de flesta fall har Sekos medlemmar inte drabbats av sämre villkor men det beror inte på att upphandlande myndighet ställt krav.

Rapporten finns att läsa på Sekos hemsida.