MTR skriver i sitt klagomål att SJ:s beteende är ett missbruk av den dominerande ställning som SJ har i den svenska persontrafiken. MTR betraktar det som att SJ vägrar leverera en tjänst som är nödvändig för den avreglering som införts på den svenska järnvägen.

MTR anser att kunder som vill köpa tågbiljetter i första hand tänker på att gå in på sj.se, som är den största sajten. MTR vill därför kunna sälja sina biljetter på sajten.

Thomas Silbersky är marknads- och försäljningschef på SJ. Han bekräftar att SJ sagt nej till att ge MTR tillträde till sj.se.

-MTR ska bedriva en verksamhet som är direkt konkurrerande med vår och då säger vi nej till att låta dem använda sj.se. Deras mål är att ta kunder från oss. De är däremot välkomna att ansluta en egen sajt till vårt boknings- och försäljningssystem, Petra, säger Thomas Silbersky.

Veolia säljer i dag biljetter via sj.se och det beror enligt Thomas Silbersky på att Veolias trafik anses komplettera SJ:s egen, med lite annorlunda koncept.

-Om MTR startar trafik där vi inte kör är det självklart att de får tillgång till sj.se. Det gynnar våra kunder.

Citytåg, som också planerar att starta trafik Stockholm-Göteborg har inte bett SJ att få ta del av sj.se. Hela branschen arbetar, enligt SJ, med att hitta en gemensam lösning på biljettförsäljningen.

Sofie Landström handlägger MTR:s klagomål på Konkurrensverket.

-Det här är ett klagomål, ingen anmälan. Vi ska utreda tipset. Om vi går vidare och gör en djupare bedömning beror dels på lagstiftningen, dels hur vi ser på företeelsen i samhällsekonomiskt perspektiv. Marknaden ska i första hand reglera sig själv, säger hon.

Beslut om Konkurrensverket ska gå vidare kommer inom en månad.