Diskussionerna handlade bland annat om beläggningssituationen, lokalförsörjningsplanen, utbildningsfrågan, bemanningssituationen, kontaktmannaskapet (vårdarrollen), hot och våld (Brå:s senaste rapport) med mera.