Det är en mörk bild som målas upp av tillståndet på svenska arbetsplatser. Allt färre vågar säga vad de tycker på jobbet. Enligt enkätsvaren finns också ett tydligt negativt samband mellan osäkra anställningar och modet att göra sig hörd.

Den enda ljuspunkten får väl sägas vara det faktum att de förtroendevalda själva i stor utsträckning anser att de kan framföra kritik – än så länge. Många svarar att de kan säga vad de tycker men att det kan få konsekvenser på olika sätt.

Cirka 45 förtroendevalda har besvarat enkäten.

 

Upplever du att det blivit tystare på jobbet de senaste tio åren?

Ja: 79 procent

Nej: 19 procent

Ingen åsikt/varierar beroende på arbetsplats: 2 procent

 

Finns det något verktyg för att ta emot kritik och synpunkter från de anställda (APT, förslagslåda, whistleblow-funktion)?

Ja: 88 procent

Nej: 12 procent

 

Fungerar det/används det?

Ja: 32 procent

Nej: 38 procent

Till viss del: 30 procent

 

Vågar anställda framföra kritik direkt till arbetsgivaren?

Ja: 19 procent

Nej: 50 procent

Vissa/beror på ort/chef: 31 procent

 

Kan du som förtroendevald framföra kritik till arbetsgivaren?

Ja: 79 procent

Nej: 2 procent

I vissa fall: 19 procent

 

Upplever du att osäkra anställningar har gjort din arbetsplats ”tystare”?

Ja: 64 procent

Nej: 24 procent

Har inga/få osäkra anställningar: 12 procent