Och på att de misstag som begick i samband med mordet begicks av enskilda medarbetare, på häktet. Misstag som häktets chefer inte hade något ansvar för.

Det finns, enligt försvaret, inget direkt orsakssamband mellan hur cheferna planerat arbetsmiljöarbetet och det mord som skedde.Något som åklagaren anser är bevisat i utredningen.

Något som de åtalade tillbakavisar.

-Utan att peka ut någon person, så är det enskilda individer som begått misstag den dag då mordet skedde. Misstag, som med all sannolikhet, hade begåtts oavsett vad Agneta Kempe hade gjort för att planera arbetsmiljöarbetet. Och oavsett vilka säkerhetsrutiner som förelegat, sa advokat Patric Lindblom, som företräder tidigare kriminalvårdschef Agneta Kempe.

Enligt åklagaren begicks enskilda misstag, men hon anser att enstaka fel inte ska få leda till katastrofer som ett mord. Det är i det förebyggande arbetet som häktescheferna brustit.

Försvaret pekar också på att cheferna på häktet inte kunde påverka den budget som var satt för verksamheten. Agneta Kempe ska ha begärt ökad bemanning och mer pengar från Kriminalvårdens region i Stockholm, men nekats detta vid flera tillfällen.

Rättegången fortsätter nästa vecka.