Jens Saverstam, internationell sekreterare på Seko, tycker att det är fel att ställa fattiga människor mot varandra för att lösa en akut budgetfråga.

-Det borde gå att hitta pengar någon annanstans. Att ta allt från biståndsbudgeten kan bli kontraproduktivt. Om utvecklingsarbetet med demokrati och mänskliga rättigheter stannar av kan strömmarna av flyktingar öka på längre sikt.

Ett projekt som omedelbart skulle drabbas mycket hårt är Sekos arbete för att stötta fackföreningar på Madagaskar, som Sekotidningen (nr 4 2015) berättat om.

-Där är vi, efter flera års arbete, nära att nå möjligheter för fackföreningar att teckna kollektivavtal. Om vi inte kan fortsätta nästa år blir arbetet förgäves, säger han.

Sekos erfarenhet är att om en process avstannar, om så bara tillfälligt, ramlar situationen tillbaka där den var, innan projektet började.

Sida och Union to union (tidigare LO/TCO Biståndsnämnd) protesterar på olika sätt mot regeringens planer. Sida har bland annat räknat ut att hundratusentals barn inte kommer att få behandling för akut undernäring och miljoner blir utan rent vatten och förnödenheter.

Union to Union lyfter fram att minskade anslag till fackens biståndsarbete innebär kraftigt minskade möjligheter att säkerställa schysta jobb.

Seko har projekt över stora delar av världen. Om det blir nedskärningar tror Jens Saverstam att det måste skäras lika mycket överallt.

-Det finns inte tid att göra en prioritering, säger han.