De flesta jobben kommer att få ett förändrat innehåll, några yrken kommer försvinna och andra kommer att skapas i dess ställe. Det

tror Ylva Johansson, som är optimistisk inför den tekniska utvecklingen.

– Huvudsakligen är jag förväntansfull. Det som sker nu med den nya tekniken, med digitalisering, med robotisering, med artificiell intelligens, är huvudsakligen en stor möjlighet för svensk arbetsmarknad. Det finns risker, och de måste vi hantera, men möjligheterna är större än riskerna.

Hon påpekar att det som traditionellt varit Sveriges styrka, är omställning.

– Och det ska vi fortsätta vara bra på. Nu måste vi säkerställa att alla har en chans att hänga med i utvecklingen så att man, så att säga, inte blir ifrånsprungen av sitt eget jobb.

Och hur gör man det?

– Där är kompetensutveckling den viktigaste frågan, och det ser jag som ett av de stora reformområdena framöver.

Ylva Johansson ser tre områden som är viktiga för en lyckad omställning till en ny arbetsmarknad.

– För det första krävs ett paradigmskifte i arbetsgivarnas syn på kompetens. Man har för länge tänkt att man kan rekrytera ny kompetens, men nu inser många att det inte går, för den finns inte. Man måste i stället satsa på dem man redan har.

Det andra området hon pekar ut är statens ansvar att se till att det finns tillräckligt med utbildningsplatser på vuxenutbildningar, yrkeshögskolor och högskolor.

Men det är den tredje delen som hon anser är för svag idag och som kräver nytänkande.

– Det handlar om individens möjligheter att finansiera den kompetensutveckling som inte är arbetsgivarens ansvar. För de flesta vuxna i arbetslivet idag är det inte ett realistiskt alternativ att ta studielån, du klarar inte ekonomin på det. Och där gäller det att tänka nytt.

Hon har en idé om hur det skulle kunna lösas, men innan hon avslöjar den är hon noga med att påpeka att det inte är ett löfte eller att det kommer att bli så.

– Jag leker med tanken att arbetslösförsäkringen kan bli en äkta omställningsförsäkring. Alltså att du kan utnyttja den för kompetensutveckling även om du inte är arbetslös. Det tycker jag är ett spännande tankesätt.

Men i grunden är Ylva Johansson alltså optimistisk inför framtidens arbetsmarknad.

– Vi ska ta tillvara de möjligheter som finns, både vad gäller fler jobb och bättre jobb, men också, faktiskt, ett bättre liv, som man kan använda tekniken till. Så att ny teknik, nya sätt att lösa saker och ting, också kommer de anställda till del i meningen att man faktiskt kan bli av med farliga eller monotona eller tråkiga arbetsuppgifter och också berika själva arbetsinnehållet, säger Ylva Johansson.