När det gäller nyinvesteringar ser framtiden alltså mörk ut för järnvägen. I regeringens beräkningar som sträcker sig fram till 2014 minskar investeringarna med två tredjedelar, från 14,5 miljarder 2010 till 5 miljarder år 2014. Något som möter skarp kritik från oppositionen.
– Regeringen mer eller mindre slaktar järnvägsinvesteringarna. Det redan hårt prövade tågresenärerna får tyvärr vara beredda på ett tilltagande järnvägskaos, säger Anders Ygeman (s), ny ordförande för trafikutskottet i en kommentar.
Dessutom flyttas 2,2 miljarder kronor över från järnväg till väg som en konsekvens av den nationella plan för infrastruktur som regeringen beslutade om tidigare i år.
– Regeringen hävdar konstigt nog att den nationella planen förbättrar res- och transportmöjligheterna för människor och företag på ett hållbart sätt samtidigt som de nedprioriterar järnvägsinvesteringar. Den nationella planen kommer bara att bidra till att minska utsläppen med en promille till år 2020, säger Stina Bergström (mp) ledamot i trafikutskottet.
För vägnätet ligger budgeten stabilt på runt 20 miljarder per år fram till 2014. Pengar som ska gå både till investeringar och underhåll.