Transportstyrelsen gjorde sin första tillsyn 2015 i samband med att Trafikverket la ner ett system som listade den externa personalens kompetens och behörigheter.

Det rör sig om bland annat signal- och bantekniker, besiktningsmän, skydds- och säkerhetsledare, som utför säkerhetsklassade arbetsuppgifter på järnvägen och som är anställda hos Trafikverkets entreprenörer.

Rekordmånga pensionärer inom järnvägs­branschen

Nyhet

– Som infrastrukturförvaltare är man skyldig att säkerställa att de har rätt behörighet och kompetens innan arbeten påbörjas, säger Claes Elgemyr, handläggare på Transportstyrelsen, och fortsätter:

– Vi fick in en handlingsplan 2015 från Trafikverket som tydliggjorde att ett nytt system skulle tas fram, vilket vi nöjde oss med. Men när vi kontrollerade detta 2017 visade det sig att inget hade gjorts.

”Ingen kontroll”

Transportstyrelsen la då ett föreläggande – utan något vitesbelopp – och besökte även Trafikverket för att informera om att det måste finnas ett system för kompetensstyrning enligt EU:s förordningar, järnvägslagen och Transportstyrelsens föreskrifter.

Hösten 2018 gjordes ytterligare en tillsyn som visade än en gång att inget hade gjorts.

– Därav har vi nu lagt det här föreläggandet om ett vitesbelopp. Det kan vara så att personalen har rätt behörighet men saken är den att Trafikverket inte kan visa hur det kontrolleras, säger Claes Elgemyr.

Historisk satsning på järnvägen – men vem ska göra jobbet?

Nyhet

Olika åsikter

Trafikverket vill inte kommentera viteskravet:

– Det är säkert så att vi haft lite olika åsikter om det hela. Men just nu kan jag inte kommentera det här. Vi behöver läsa in oss på vad det är som man menar vi behöver göra. Vi ska givetvis göra en ordentlig genomgång av föreläggandet, säger Bengt Olsson, som är presschef.

Trafikverket har från och med den 3 juli och till och med den 3 oktober på sig att redovisa hur bristerna ska rättas till, annars krävs verket på en miljon kronor var tredje påbörjad månad fram tills dess att det är åtgärdat.

I en tidigare version förekom uppgifter om att Trafikverket hade fram till den 3 juli på sig att lägga fram förslag på hur bristerna ska åtgärdas. I själva verket ska förslaget vara klart den 3 oktober. De tidigare felaktigheterna bygger på ett pressmeddelande från Transportstyrelsen.