Belfour Bettys VD Magnus Jonsson bekräftar att de skrivit en avsiktsförklaring. Han vill dock inte uttala sig om några detaljer förrän avtalet är påskrivet, vilket ska ske i början av november.
Enligt Lillian Brunbäck som ansvarar för upphandling vid Banverket i Göteborg omfattar affären cirka 15 bandelar indelade i tre enheter.
Den första enheten omfattar allt underhåll i Göteborg inklusive pendelstråken mot Stenungsund, Älvängen, Alingsås och Kungsbacka.
Den andra enheten gäller den västra delen med bland annat Bohusbanan medan den tredje delen omfattar stambana mot Falköping upp till Laxå.
Upphandlingen löper på fem år med option på ytterligare två år.
Enligt Ulf Johansson, chef för Banverkets produktionsdistrikt väst, är ett 100-tal anställda direkt berörda av upphandlingen.
– Det är så nytt att jag inte kan säga om vi får någon övertalighet. Vi har ju inte bara drift- och underhåll utan även nybyggnader och reinvesteringar och hur mycket personal som i framtiden går åt där vet jag inte idag, säger han.
Bland annat kommer man inom några veckor att starta arbetet med dubbelspårsutbyggnaden mellan Olskroken och Agnesberg. De övriga etapperna av dubbelspårsutbyggnaden mot Trollhättan är också ute på upphandling och om Banverket produktion tar hen några av dessa menar Ulf Johansson att det kommer att behövas personal dit.
Enligt Balfour Betty Rails VD Magnus Jonsson kommer man att erbjuda en del av Banverkets personal att gå över till den nya arbetsgivaren.
– Men det beror ju på om Banverket släpper dem. På andra håll i landet har man inte velat göra det. Men det kanske blir lättare nu när Banverket Produktion blir bolag från årsskiftet, säger han.
Balfour Betty Rail är ett internationellt företag med 5 500 anställda. Företaget ingår i koncernen Balfour Betty som har totalt 30 000 anställa. Den svenska delen av företaget har cirka 300 anställda med huvudkontor i Västerås.
Balfour Betty koncernen driver verksamhet i Europa, Malaysia, Turkiet, Korea och USA.
Leif Andersson