Varslet gäller total arbetsnedläggelse på verkstaden hos Strömma Turism & sjöfart från den 26 juni klockan 07.00 till dess att överenskommelse träffats mellan Seko och Almega tjänsteförbunden eller till dess att varslet särskilt återkallas eller konflikten ändras, uppger förbundet i ett pressmeddelande.

– IF Metall anser att konflikten är av betydelse för tryggheten på hela den svenska arbetsmarknaden och väljer därför att svara ja på den begäran om sympatiåtgärd som Seko ställt till de övriga LO-förbunden, säger metallordföranden Anders Ferbe i en kommentar.