Lars-Åke Henriksson på LO arbetar med facklig utbildning och tycker att händelsen bör tjäna som en väckarklocka inom fackföreningsrörelsen.

– Jag tror att vi behöver mer struktur och rutiner lokalt. Det är en uppgift för klubbens styrelse att skaffa det. För oss centralt är det viktigt att tänka på i samband med de utbildningar vi ordnar.

Klubben i Ljusdal hade, som alla klubbar, revisorer. Dessa såg det som sitt uppdrag att se till att årsmötenas beslut om överföringar av pengar hade följts och att summorna stämde. Det gjorde de också, och revisorerna känner sig därmed oskyldiga till att ha brustit i sin revision.

– När en sån här sak händer – vilket tack och lov är sällsynt – kan man inte göra det så enkelt som att säga att det är revisorernas fel att missförhållandena inte har kommit fram. Men visst är det alltid revisorns uppgift att vara sunt skeptisk, säger Lars-Åke Henriksson.

Frågor som bör ställas är ”styr styrelsen?” och om de ekonomiska beslut som fattas gagnar medlemsnyttan. Sådant bör hela styrelsen alltid ha i åtanke.

– Det är bra om styrelsen inte blir alltför stor. I stora styrelser kan var och en känna att den har så litet ansvar att ingen riktigt tar ansvaret, fortsätter han.

Men problemet att klubben ”har för mycket pengar” är ganska sällsynt bland fackklubbar.