–Det är i grunden positivt att man bekräftar vårt behov av tillskott, men det är svårt att veta exakt hur mycket det blir innan vi läst hela texten och räknat ihop olika belopp. Därmed kan vi inte heller säga hur anslagshöjningen förhåller sig till vårt behov, säger Björn Myrberg, ekonomidirektör på Kriminalvården.

Ensamarbete

Sekos ordförande Valle Karlsson säger i en skriftlig kommentar att Kriminalvården, genom att få mer resurser, kan möta de ”krav som uppkommer då allt fler individer frihetsberövas”.

–Det ökar också möjligheterna för Kriminalvården att kunna ta hand om klienterna under tiden på anstalt för att minska risker för återfall i brott, säger han och hoppas även pengarna ska gå till minska personalens ensamarbete.

I februari begärde myndigheten 799 miljoner extra för 2019 för att täcka tidigare underskott, skapa fler platser på anstalter och häkten samt finansiera transportverksamhet.

335 miljoner i våras

I vårbudgeten 2019 fick Kriminalvården 335 miljoner kronor extra till transportverksamhet och ökad bemanning på framför allt landets häkten. Det var hälften av vad myndigheten begärt.

För kommande år beräknas behovet öka ytterligare. Samtidigt planerar myndigheten årliga besparingar på 300 miljoner. 

Situationen på anstalter och häkten är fortfarande ansträngd med överbeläggning och trängsel och prognoserna för de närmaste åren med ökat platsbehov ligger fast.