Oenigheten gäller främst den arbetstidsförkortning som Seko krävt. Man är i princip ense med arbetsgivarparten, KFS, om utrymmet i avtalet. Man följer det så kallade märket, satt av industrin, på 6,8 procent på tre år. Problemet är alltså hur dessa ska fördelas.

I måndags utsåg Medlingsinstitutet Hans Svensson och Torgny Wennström att medla i konflikten. Men de har inte mycket att säga i dagsläget.

– Just nu samtalar vi med båda parter och fördjupar våra kunskaper. Jag kan inte säga något om när vi kan komma med något förslag, men vårt mål är så klart att ha ett avtal innan varslet träder i kraft, säger Hans Svensson.

Har parterna närmat sig varandra?

– Som vanligt i en medling är inget klart innan avtalet är påskrivet, men båda parter har gjort ett bra grundarbete tycker jag.

Inte heller hos Seko finns mycket information att hämta.

– Medlingen pågår, vi ska fortsätta i eftermiddag. Medlarna pratar med båda parter och vi väntar oss ett bud ganska snart, säger Fredrik Bäckström, ombudsman på Seko.

När snart är vill han inte uttala sig om, inte heller om han tror på en positiv lösning ur Seko-perspektiv.

– Så fort vi har något konkret går vi ut med det, men inget är klart innan avtalet är påskrivet.