I samband med provborrningar på åsen släpptes cement och betonitlera ut i en bäck. Utsläppet ledde till omfattande fiskdöd och de två cheferna åtalas för vållande av miljöstörning. Miljöåklagaren kräver också Skanska-Vinci och Banverket på företagsbot.