–Ja, arbetet pågår, säger Sekos avtalssekreterare Sven-Olof Hellman.
Seko har varslat om konflikt på telekomområdet efter att parterna inte kommit överens under förhandlingsarbetet. Seko anser att Almega la ett skambud, 2,2 procent på 12 månader. Det så kallade märket är på 2,6 procent.
– Almega vill att vi ska ha mindre än andra grupper, säger Sven-Olof Hellman.
Om parterna inte når en överenskommelse träder varslet i kraft naten mellan tisdag och onsdag, 24-25 april, klockan 00 och cirka 1600 medlemmar inom flera telekomföretag, främst TeliaSonera, går ut i konflikt.
Samtidigt som det pågår medling på telekomområdet fortsätter förhandlingarna om ett nytt avtal för medlemmar som är anställda inom spårtrafiken, bland annat på SJ. Avtalet löpte ut den sista mars men fortsätter att gälla med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.