Förhandlingarna mellan Almega Samhallförbundet  och sju LO-förbund startade i början av sommaren och återupptogs i augusti. Efter den senaste förhandlingsomgången i början av veckan beslutade parterna tillsammans att begära frivillig medling hos Medlingsinstitutet.

– Vi kan inte komma framåt i förhandlingarna. Med medlarnas hjälp hoppas vi kunna komma fram till ett nytt kollektivavtal, säger Ann-Marie Stenberg, samordnare på LO för Samhallavtalet, till Fastighetsfolket.

Enligt Medlingsinstitutet har inga varsel om stridsåtgärder lagts. Till medlare har man utsett Jan Sjölin, tidigare avtalssekreterare för Kommunal, och Anders Forsberg, tidigare riksdagsdirektör och förbundsordförande i Jusek.

Kollektivavtalet mellan Almega Samhallförbundet och sju LO-förbund löper ut den sista september. De sju förbunden är Fastighets, IF Metall, Kommunal, Seko, Handels, GS samt Hotell- och restaurangfacket.

Även i förra avtalsrörelsen 2013 begärde parterna frivillig medling.