Av allt att döma har parterna på spårtrafiken förhandlat fram ett nytt lokalt avtal på SJ/Götalandståg, men det är ännu inte påskrivet. Ett sådant lokalt avtal har varit medlarnas krav för att lägga fram ett slutbud till parterna.

På telekomområdet har parterna väntat hela dagen på ett bud från medlarna. Det har dröjt och kan tyda på att parterna står långt ifrån varandra. Om någon av parterna Almega eller Seko säger nej till budet utbryter sannolikt strejk på telekomområdet redan klockan 18:00 i dag.

Ett femtiotal personer lämnar sina arbeten vid 18:00, men merparten av de 1300 varslade kommer inte till jobbet i morgon.  

En eventuell strejk på spårtrafikområdet bryter ut klockan 03:00 i natt, den 20 juni och omfattar 1500 medlemmar på regional- och lokaltrafik i Stockholm, Västsverige och Skåne.