Seko förhandlar alltså med SJ/Almega om Götalandståg samtidigt som medling pågår. Nästa träff med medlarna sker i dag klockan 11.

Seko har varslat om strejk för 1500 medlemmar från den 20 juni inom pendel- och regionaltrafik i Västsverige, i delar av Öresundstrafiken och i Stockholm. Därutöver ligger strejkvarsel på tre lokalbanor i Stockholm samt tunnelbanans röda linje. Bockad för övertid, mertid, inhyrning och nyanställning gäller på hela avtalsområdet.

Almega har som svar på strejken varslat om lockout från tisdag den 25 juni klockan 17, för samtliga strejkande samt de personalgrupper som blir sysslolösa på grund av strejken.