Det är också bekräftat att fartyget, som är i uruselt skick, har farligt gods i lasten i form av sprängämnen. Sannolikt patroner eller liknande.

Seko och Transport förhandlar med befälhavaren om besättningens löner, som är hälften av ILO:s minimilön.

-Vi är inte klara ännu, men vi vill ha upp lönerna. Ingen sjöman vill arbeta med sådana villkor som de har på Whiskey Trio. Jag skulle inte ens vilja dricka en oöppnad Coca cola på båten, och jag är inte kräsmagad, säger Sven Save, Sekos Itf-inspektör på plats.

Förutom mat, sängkläder och sovplatserna behöver fartyget teknisk upprustning för att klara de säkerhetskrav som Transportstyrelsen ställer. Elektriker och annan teknisk personal är

ombord.

På torsdag gör Transportstyrelsen sannolikt en ny inspektion av fartyget, för att bedöma om nyttjandeförbudet kan hävas.