Över 800 anställda berörs när finska posten ska spara motsvarande närmare en miljard kronor. Postfacket PAU motsätter sig sparåtgärderna och fruktar konsekvenserna av en ny lag som öppnar för konkurrens utifrån.

Hundra miljoner euro är det sparbeting som finska posten, Itella, ska genomföra. Totalt ska 430 årsverken bort och MBL-förhandlingar inledas med 820 anställda.
Bland annat kommer verksamheten vid postens samtliga butiker att granskas och en postcentral i Villmanstrand, i östra Finland, hotas av nedläggning.
– Vi försöker utreda om butikerna har rätt resurser eller om det finns platser där kommersen är mycket låg, säger koncernchef Jukka Alho till Finska Notisbyrån.
Under första halvåret 2011 gjorde Itella en förlust på tre miljoner euro, det vill säga närmare 30 miljoner svenska kronor. Internet är en förklaring till de minskade intäkterna.
Det finländska postfacket PAU anser att sparåtgärderna är kraftigt överdrivna. Dessutom oroar man sig över konsekvenserna av en ny postlag, som öppnar upp för extern konkurrens vad gäller utdelningen.
– I praktiken vet vi ännu inte vad den kommer att medföra, eftersom inga tillständ ännu getts, säger PAU:s ordförande Esa Vilkuna till dagstidningen Helsingin Sanomat och fortsätter:
– Risken är att någon bara skummar grädden, det vill säga tar utdelningen i de stora städerna, utan något ansvar för övriga områden.
Detta skulle i sin tur kunna innebära, att Itella får utdelningen i de områden den inte är lönsam.

Sören Viktorsson
Helsingfors