Redan nu på tisdag inleds förhandlingarna som sammanlagt berör 477 anställda.
Var man landar är på detta stadium för tidigt att säga, men en uppgift gör gällande att det kan handla om att uppemot 380 fast anställda mister jobbet från i år och fram till 2018.
Bakgrunden är den nya strategi Posten i Finland sjösätter. Visserligen tänker man de närmaste åren utöka med ett hundratal serviceställen, men samtidigt ska alltmer av verksamheten läggas över på samarbetspartners.
En förebild är hur det ser ut i Sverige och flera andra nordiska länder.
Finska posten har idag 98 egna kontor och det är alltså där man vill skära ned på personalen.
Reaktionen från de postanställdas fack PAU är mycket skarp.
– I det svåra ekonomiska och sysselsättningsmässiga läge landet befinner sig i är detta helt ansvarslöst och fegt.
– Som tack för många år av hårt och samvetsgrant arbete belönar Posten anställda i sitt servicenätverk med uppsägning, säger huvudförtroendemannen för hela landet Mirja Sandberg till tidningen Helsingin Sanomat.