Det var i april som MBL-förhandlingarna inleddes och Posten räknade då med att uppemot 380 anställda skulle kunna tvingas lämna sina jobb.

Förhandlingarna har gått synnerligen trögt och i början av juni gick de anställda vid Postens samtliga egna kontor ut i en endagsstrejk.

Nu står det klart, att 319 anställda mister jobbet och att 77 kontor ska stängas. Posten i Finland kommer därefter endast att ha kvar 21 kontor i egen regi.

Mirja Sandberg, facklig förtroendeman på nationell nivå för Posten, betecknade redan innan beslutet var klart förhandlingarna som farsartade.

– Posten för nu en ny och kraftigt sämre personalpolitik än någonsin tidigare. Vartenda förslag vi från facket kommit med under förhandlingarna har förkastats.

– Istället har man valt de åtgärder som smärtar mest och är svårast för personalen. Posten använder sin makt att ge direktiv utan att ens försöka underlätta för de anställda, påpekar hon i en kommentar till det aktuella beslutet.

Uppsägningarna är tänkta att äga rum under de närmaste två och ett halvt åren. Istället för de nedläggningshotade kontoren vill Posten öppna ett stort antal nya, men då med så kallade partnerföretag.

De 21 kontor som planeras bli kvar finns framför allt i storstäder, som Helsingfors och grannkommunerna Esbo samt Vanda.

De postanställda har mött stor sympati hos allmänheten i sin kamp för att bevara Postens egna kontor. I en undersökning gjord av det ansedda opinionsmätningsföretaget TSN Gallup, bland landets småföretagare, säger sig hela 91 procent vara nöjda med servicen på Postens egna kontor och 93 procent uppger sig vara nöjda med dess personal.

Enligt samma undersökning fruktar nu två av tre småföretagare att servicen blir sämre när den läggs ut på partnerföretag.