-Ja, förhandlingarna har skett i god anda, vi har varit överens om mycket, säger Thomas Brännström, ombudsman på Seko.

Löneökningen ligger på 2,2 procent. Det finns ingen individgaranti men i de fall man inte kommer överens lokalt utgår 695 kronor till alla.

-Det är få företag i branschen som har lokala avtal, säger Thomas Brännström.

ME-avtalet liknar på många punkter väg- och banavtalet. Båda avtalen har nu exempelvis fått skrivning om hårdare regler för att införa drog- och alkoholkontroller. ME och Seko är också överens om ett utökat huvudentreprenörsansvar, som ger facket, även lokalombudsmän, rätt att ta del av listor på de underentreprenörer som företagen anlitar. Och möjlighet att kontrollera att de lever upp till kraven. Godtagbara entreprenörer ska bland annat ha kollektivavtal och det ska inte finnas löneskulder.

En förbättring i avtalet som Thomas Brännström lyfter fram är att lönespecifikationerna ska bli tydligare. I dag saknas uppgift om arbetstidsförkortning, uttag av kompledighet och liknande.

-Många medlemmar vet inte hur mycket de har rätt att ta ut i ledighet. Alla har rätt till 34 timmars arbetstidsförkortning och vet inte med säkerhet om de fått ut allt – i tid eller pengar, säger han.

Är det något ni fått backa på?

-Vi har gått med på att företag, som inte har tillräckligt med jobb, kan låna ut personal i upp till 30 dagar, och komma överens direkt med den enskilde. Tidigare gick gränsen vid 20 dagar. Inte en så stor grej eftersom medlemmen annars riskerar uppsägning.