Förutom Seko deltog LO-fack som Byggnads, Fastighets, Målarna och Elektrikerna.
LO:s avtalssekreterare Per Bardh kritiserade i ett anförande det som han uppfattar som ett falskt stöd för kollektivavtal som regeringen och arbetsgivarna visar upp.
– Regeringen säger sig stödja kollektivavtal, men vill minska deras betydelse genom att införa Lavallagen. De vill inte att det ska bli bättre villkor för arbetarna, sa Per Bardh.
– Arbetsgivarna säger att de gillar centrala kollektivavtal, men vill förhandla lokalt och erbjuder noll kronor i de centrala avtalen.
Per Bardh sa också att arbetsgivarna hittills inte visat någon förhandlingsvilja och att de bud som industrins parter fått i avtalsrörelsen är omöjliga att säga ja till.