Seko inom Sis är kritiska och tycker att många institutioner utnyttjar systemet. För att få fast anställning som behandlingsassistent krävs utbildning, men flertalet visstidsanställda saknar utbildning.

-Vi har problem med att Sis tar in vikarier och andra visstidare som sen får de sparken för att de inte är behöriga, säger Ulla Thörnqvist, ordförande för Seko på Sis.

Hon pekar på att de ”duger” till arbetet så länge de inte är fast anställda.

Charlotta Hyldal är personalchef på Sis. Hon försvarar den stora andelen visstidsanställda.

-Efterfrågan på våra platser inom både ungdomsvården och missbruksvården kan förändras extremt snabbt från en bottennivå till en toppnivå. Vi har en dygnet-runt verksamhet som är mycket personalintensiv. Det gör att vi är i behov av vikarier, timanställda och olika former av visstidsanställningar, skriver hon i ett mejl till Sekotidningen.

Seko vill att Sis ska erbjuda utbildning eller validering till de som passar för jobbet och som vill stanna kvar. Istället för att sparka ut dem.

Charlotta Hyldal håller med Seko om att det bör bli lättare för outbildade vikarier att utbilda sig med Sis hjälp och på så sätt få fast tjänst.

-Vi har startat ett valideringsprojekt som har visat att många av dem som arbetar hos oss har kunskaper motsvarande en formell utbildning.