För ett par år sedan visade en kartläggning att Seko hade kollektivavtal och medlemmar på 2 800 företag, men bara skyddsombud på 360. En stor mängd arbetsplatser saknade alltså egna skyddsombud.
För att fånga upp alla dessa arbetsplatser, främst inom entreprenadbranscherna, beslutade Seko för ett drygt år sedan att anställa sex regionala skyddsombud, RSO, på heltid.
– Tidigare har det varit ett av flera uppdrag för lokala ombudsmän, men tiden räckte inte alltid till. Vi insåg att vi behövde specialresurser, säger Per-Åke Persson, arbetsmiljöansvarig på Seko.
De sex regionala skyddsombuden täcker hela landet och arbetar framförallt inom branscherna energi, väg och ban, tele och järnväg.
En förutsättning för att ett regionalt skyddsombud ska kunna agera är att företaget i fråga har kollektivavtal.
Fackförbunden får statligt stöd till RSO-verksamheten.
LO får merparten av pengarna, 76 miljoner kronor, som sedan fördelas mellan förbunden, enligt en modell från 1982.
Facken ska redovisa verksamheten för Arbetsmiljöverket varje år.