Enligt utredningen finns det flera orsaker bakom misshandeln som ledde till kriminalvårdarens död. Utredningen pekar på bristfälliga säkerhetsrutiner och på bristfällig uppföljning.
Dessutom säger utredningen att minst två vårdare skulle ha mött mördaren ”var han än rörde sig över häktet och så har inte varit fallet, sannolikt inte bara vid det här tillfället”.
Huvudansvaret för bristerna och för de fel som begicks läggs i utredningen på Huddingehäktets ledning. Chefen på häktet, Agneta Kempe, meddelade redan igår att hon lämnar sin post. I ett brev till personalen skriver hon bland annat att ”jag ser idag mitt eget ansvar för att vi inte i alla avseenden har fungerat fullt ut.”
Samtidigt som utredningen presenterades meddelade Kriminalvårdens generaldirektör Inga Mellgren, att man drar tillbaka sin överklagan av Arbetsmiljöverkets förbud mot ensamarbete.
Överklagan väckte starka reaktioner på många håll och från Kriminalvården anger man Sekos kritik som en orsak till att man backar från beslutet.