Anläggningsbranschen (vägarbetare, järnvägsarbetare och maskinförare) sticker ut rejält med hälften av alla dödsfall, 34 av 66.

– Det är tyvärr riskfyllda miljöer, med tunga maskiner och nära trafiken, säger Per-Åke Persson, ombudsman på Seko med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Han håller med forskaren Magnus Stenberg (se artikel här intill) om att bidragane orsaker kan vara stress

och bristande riskbedömningar.

– Ja, vår bild är att det i sådana projekt ofta bara görs generella riskbedömningar i stället för mer

detaljerade som är anpassade till det specifika projektet. När det gäller stress så är det ju så att det är

lättare att ta felaktiga beslut om man är under tidspress.

När det gäller problem med långa kedjor av underentreprenörer vill han se en skärpt lagstiftning som ställer högre krav på arbetsmiljöansvar.

– Vi har diskuterat detta mycket inom branschen, men även med regeringen. Det måste till en förändring från dagens arbetsgivar/arbetstagarperspektiv. Som det är nu är det bara arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvar, men i många entreprenörssammanhang har de inte möjlighet att påverka arbetsmiljön.

Som exempel nämner han spårtrafiken, där huvudmannen äger tåg och utrustning och entreprenören bemannar.

– Därför skulle jag vilja ha en lagstiftning som säger att den som har påverkan på arbetsmiljön även har ansvar för den.

*Branscher där Seko kan ha medlemmar, även om Seko inte har avtal på just den aktuella arbetsplatsen.