– Det kan liknas vid ”management by fear”, säger Peter Wiklund, ordförande för Sekos klubb på Telia.
Kulturen lever kvar på vissa ställen, konstaterar han, och lägger till att det kommer att ta tid att vrida om företaget till att bli den öppna och inkluderande organisation som personalchef Lena Dalenius och vd Johan Dennerlind uppenbarligen vill ha.

Facket tror att den nya ledningen verkligen vill bryta med det gamla och bygga upp en ny kultur.

– Deras inställning lovar gott, men en hel del återstår innan vi har en öppenhet på jobbet som verkligen syns på alla områden, säger Peter Wiklund.

Under förre vd:n Lars Nyberg sade Telia upp kollektivavtal för att minska personalens inflytande i företaget, bland annat samverkansavtalet.
Än så länge är inte den nya ledningen villig att teckna nya lokala kollektivavtal.
– Sammanfattningsvis ser det bättre ut, men vi lever fortfarande med vissa problem, säger Peter Wiklund.