När Telia gjorde en ny upphand­ ling för underhållet av det gamla kopparnätet förlorade Relacom alla sina nuvarande regioner. I stället valde Telia att lägga allt underhåll på Eltel och Ericsson.

I mitten av januari kom beske­det att det dåvarande kontraktet inte skulle förlängas och då inled­des förhandlingar med facket om övertalighet som skulle uppstå inom företaget.

Det slutade med att 500 per­soner sades upp, varav 390 Se­komedlemmar. Sekotidningen pratade tidigare i vår med en av de uppsagda som var mycket kri­tisk till processen:

– Det skapar en väldig oro hos folk. Företaget som tar över här rekryterar folk, men de verkar ta några här och några där, medan vissa inte ens blivit kallade till intervju.

Den uppsagda teknikern vill inte framträda med namn under rekryteringsprocessen.

– Det är inte en enda som vå­gar yttra sig just nu. Alla är så skiträdda om sina jobb så ingen pratar.

Sölve Grönlund, som är ordförande för Seko klubb Relacom, är bekymrad.

– Folk mår mycket dåligt. Många har jobbat i 30–40 år på samma jobb och så kommer det här, det är väldigt traumati­serande, säger Sölve Grönlund.

Han hoppas att så många som möjligt ska få jobb hos de nya en­ treprenörerna, men inga garantier finns.

– Både Eltel och Ericsson annonserade ut sina tjänster och vem som helst kan söka så det är ingen förtur för uppsagda Relacomare.

Enligt de uppgifter Sölve Grön­lund fått har Ericsson anställt cirka hälften av de uppsagda Re­ lacomteknikerna i de områden de tar över. För Eltel handlar det om cirka 65 procent.

– Man kallar det synergieffek­ter, men som vanligt handlar det om att öka vinstmarginalen, och eftersom den största kostnaden är löner är det på personalen man skär. Men det innebär bara att det blir mer jobb för dem som är kvar.

­