Min gamla mamma har börjat ge en massa pengar till min syster. Min syster har börjat fråga om pengar och min mamma vågar inte säga nej. Kan jag hindra detta på något sätt? Vill ju inte att det ska bli orättvist mot mig och min bror.

Annelie

 

SVAR:

Jag utgår ifrån att din mamma enbart är gammal och inte lider av någon diagnos som påverkar hennes medvetenhet helt eller delvis. Huvudregeln är att din mamma har rätt att disponera sin egendom som hon vill så länge hon är i livet. Det finns alltså inget sätt du eller din bror kan hindra er mamma från att ge bort pengar till er syster.

Dock kan dessa gåvor få betydelse efter er mammas bortgång då de sannolikt kan jäm- ställas med ett förskott på arv. För att gåvan inte ska räknas som förskott på arv ska detta framgå, antingen av ett köpekontrakt, gåvobrev, testamente eller liknande att det inte var tänkt på det viset.

Om gåvan räknas som förskott på arv ska värdet av de sammanlagda gåvorna hon erhållit dras av från det som din syster skulle fått i arv om gåvorna inte hade getts. I praktiken får din syster lite mindre, eller inget alls beroende på dödsboets storlek, än vad du och din bror får vid din mammas bortgång.

Sara Grafström