Det företag som vinner en upphandling måste förbinda sig att använda kollektivavtalsenliga villkor och se till att även eventuella underentreprenörer har det. Svart arbetskraft får inte förekomma.

Ombudsmän och förtroendevalda på sju LO-förbund (Seko, Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Kommunal, Målarna och Transport) ska hjälpa till att kontrollera de företag Malmö anlitar.

Hittar man något fuffens ska man rapportera det till staden som då kan säga upp avtalet.

– Det är skitbra att Malmö tar det här initiativet. Det vore i och för sig ännu bättre om regionerna och landstingen gjorde samma sak, säger Renaldo Tirone, ombudsman på Seko Skåne.