Seko har ännu inte tagit ställning till begäran, enligt Sekos kommunikationschef Jonas Pettersson. Han vet inte när ett eventuellt beslut om sympatiåtgärder fattas.

Frågan om sympatiåtgärd ska behandlas i Sekos förbundsstyrelse. Styrelsen sammanträder i morgon tisdag.

Målarna strejkar sedan den 8 april sedan förbundet i förra veckan sa nej till medlarnas förslag till kompromiss om ackordslönesystemet. Måleriföretagen kräver att bara de företag som tillämpar ackordslöner ska betala för mätningen. Om det blir verklighet hotas ackordslönerna och därmed riskerar medlemmarna att få sina löner sänkta, enligt facket.

-Medlarna föreslog att vi skulle tillsätta en arbetsgrupp, men det kan vi aldrig acceptera. Mycket mer innehöll inte medlarnas bud, säger Målarnas vice ordförande Peter Sjöstrand.

Det varsel som Målareförbundet lade i dag är det tredje i ordningen. Totalt omfattas 900 medlemmar.