M/S Trelleborg trafikerade rutten Trelleborg-Sassnitz men togs ur trafik i september. Rederiet motiverade beslutet med de ökade kostnader det nya svaveldirektivet, som trädde i kraft vid årsskiftet, medfört.

Hela besättningen, totalt 72 personer varav 46 på Sekos avtalsområde, varslades om uppsägning på grund av arbetsbrist.

Efter förhandlingar mellan fack och arbetsgivare har man fått ner antalet övertaliga till 19 för Sekos del.

– Men vi hoppas att det ska bli en nolla där till slut. Nu tittar företaget på olika pensionslösningar och så. Men säkra kan vi så klart inte vara, säger Ulla Lax från Sekoklubben på Stena Line.

Hon tycker att övertalighetsförhandlingarna varit konstruktiva.

– Arbetsgivaren har försökt att lösa det här på ett bra sätt så att så få som möjligt ska behöva gå.

Om det till slut blir några övertaliga kvar räknas den i hela rederiet, inte bara på M/S Trelleborg. Det innebär att det kan bli anställda på andra fartyg, med kortare anställningstid, som sägs upp.